Kontaktuppgifter

Sverige

Tel.: +46 (0)70 541 4313
Mail: info@scanvall.com

Adress

Lieksentie 5
91100 II

Finland

Telefon 0400 168 184 (Ii), +46 (0)70 541 4313 (swe)
Kontaktperson Juha Kankaanpää
E-post info@scanvall.fi

 

Skatteregistreringsnummer
Momsregistreringsnummer: FI 2366982-3


FAKTURERINGSADRESSER

Bästa samarbetspartner
Vi har gått över till elektronisk fakturering och önskar få fakturorna främst i elektronisk form. Om ditt företag inte har möjlighet att skicka nätfakturor eller fakturor via e-post kan du skicka pappersfakturor till skanningsadressen. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

1. Nätfakturor
Scanvall Finland Oy, 2366982-3

Nätfakturans adress: 003723669823
Förmedlarkod: 003721291126
Operatör: Maventa
Förmedlarkod när du skickar från banknätverket: DABAFIHH*
*Använd denna förmedlarkod om nätfaktureringsprogramvaran som ni använder inte kan skicka fakturor direkt till Maventas förmedlarkod.

2. Fakturor till skanningstjänsten via e-post Vi ber er att att endast skicka fakturor till denna adress.

Fakturorna skickas till tjänsten som PDF-bilagor med e-post. Bilagorna till fakturan måste finnas i samma fil som själva fakturan.

E-postadress för fakturor: 23669823@scan.netvisor.fi

• Du kan skicka flera fakturor i ett och samma e-postmeddelande så länge varje faktura bifogas som en separat fil. Alla filer måste ha olika namn.
• Maximal storlek för e-postmeddelanden är 5 Mb.
• PDF-filerna måste vara äkta PDF-dokument (PDF-version 1.3 eller senare).
• PDF-filerna får inte låsas eller lösenordsskyddas.
• Dokumentets yttre mått får vara högst 21 D x 297 mm.
• Tillåtna tecken i bilagans namn är standardtecken, a-z, A-Z, 0-9. Använd inte specialtecken i namnet på bifogade filer.

3. Fakturor till skanningstjänsten per post
Adressuppgifterna måste vara fullständiga på både fakturan och kuvertet för att fakturan ska kunna vidarebefordras till mottagaren snabbt och tillförlitligt.

Scanvall Finland Oy 23669823
PL 100
80020 Kollektor Scan

• Skicka endast fakturamaterial till skanningsadressen. Denna post läses automatiskt i vårt företags reskontra och inga andra material (t.ex. kvitton, företagsgåvor, kreditkort och inträdesbiljetter) når mottagaren genom denna tjänst.
• Använd helst bara svart färg på vit botten; på så sätt syns informationen i fakturan bäst och kan identifieras.
• Använd inte häftklamrar på fakturor som skickas till skanningstjänsten.